Enkele opdrachtgevers van Respons vind je hieronder. Wil je ook een opdracht door Respons laten uitvoeren op het gebied van evenementen, toerisme en citymarketing? Neem dan even contact met ons op.

 

 

 

 

 

Voor vragen over onze opdrachtgevers: contact@respons.nl

Marketing Zaanstreek

Als (interim) directeur bestuurder is Lex Kruijver verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de doorontwikkeling van Marketing Zaanstreek, de citymarketingorganisatie van Zaanstad. Deze opdracht volgde op een adviesrapport citymarketing dat Respons eerder voor Zaanstad opstelde. Onder leiding van Kruijver, haalde de Stichting Marketing Zaanstreek vervolgens een meerjarige opdracht binnen na een Europsese aanbesteding en sindsdien wordt er samen met stakeholders en een compact team gewerkt aan met name het bereiken van doelen op het gebied van wonen en bezoeken (toerisme) onder het nieuwe label Zaans. De Zaanstore/VVV is een onderdeel van deze activiteiten. 

Alkmaar Marketing

Alkmaar Marketing is de citymarketing organisatie voor Alkmaar en omgeving die bewoners, bezoekers en bedrijven wil verbinden. Een compact team van medewerkers promoot Alkmaar en helpt de stad en regio zich te ontwikkelen als ideale woon-, werk-, bezoek-, onderneem- of leerstad. Eduard Pieter Oud is Interim directeur sinds oktober 2018 met als aandachtsgebieden een nieuwe, strategische koers uit te werken voor de stichting en de medewerkers mee te nemen in die ontwikkeling, invulling te geven aan mogelijke samenwerking en het beter verbinden van de organisatie met de stakeholders in de stad en dan vooral de politiek.

Holland boven Amsterdam

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN) wil met de gemeenten in het gebied ‘Holland boven Amsterdam’ een overkoepelende evenementenstrategie ontwikkelen. De wens is om te komen tot een betere onderlinge afstemming en daarmee minder concurrentie, meer verbinding van de evenementen met de omgeving voor economische spin-off, het vastleggen van criteria voor de ondersteuning van evenementen én het gebruik van evenementen voor destinatiemarketing. Respons is gevraagd dit vorm te geven.

Moco Museum Amsterdam

Modern Contempory (Moco) Museum is een privaat museum sinds 2016 gevestigd aan het Museumplein in Amsterdam. Het toont moderne kunst (waaronder Banksy) aan ruim 500.000 bezoekers per jaar waarvan 70% toerist en meer dan de helft jonger dan 35 jaar. Eduard Pieter Oud was als (interim) Zakelijk directeur in de periode januari – oktober 2018 verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) exploitatie van het museum en giftshop met specifieke aandacht voor operatie & organisatie (HR), marketing & sales en relatiebeheer. Opdracht was de organisatie van de startup fase naar een next level te brengen.

Mecc Maastricht

Door de winst van Nederland van het Eurovisie Songfestival mag Nederland in 2020 het songfestival organiseren. Maastricht is een van de kandidaat steden.

In opdracht van het MECC heeft Respons een prognose gemaakt van de economische- en media impact van het evenement voor de stad en regio Zuid-Limburg. Daarnaast is een indicatie te geven van de effecten op de langere termijn (2019).

Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Het Kennisnetwerk Destinatie Nederland is hét kennisnetwerk van, voor en door VVV- en destinatie marketing organisaties en bedoeld om relevante kennis uit het werkveld te delen en informatie uit te wisselen.

Respons is gevraagd om op verschillende vlakken te adviseren en voert ondermeer interviews uit bij deelnemers over de toekomstige koers van het netwerk en begeleid diverse projecten zoals ‘de toekomst van de DMO’ (2019)

Sneek

De Sneekweek is het grootste Europese zeilevenement op binnenwater maar door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijke mixed evenement waar ook veel niet zeilers op af komen. De Sneekweek komt in een volgende fase en er  is behoefte aan een gecoördineerde aanpak. Respons heeft van de gemeente Súdwest Fryslân en Stichting Sneek Promotion de opdracht gekregen om op basis van research, benchmarkonderzoek en stakeholder-interviews met de belangrijkste lokale spelers een gedragen voorstel te maken voor de op- en inrichting van een nieuwe ‘Stichting Sneekweek’ inclusief taakstelling en werkwijze.

Gemeente / VVV Tilburg

De VVV in Tilburg voert de traditionele informatie- en receptiefunctie uit naar bezoekers en is onderdeel van de gemeente Tilburg. Waar ligt de toekomst voor de VVV en hoe wordt dit georganiseerd?

Respons geeft een advies op basis van interviews met de voornaamste stakeholders over mogelijk richtingen voor de invulling van de toeristische informatie, al dan niet als onderdeel van het totaal aan cityhospitality (2019)

NCC

In 2008 onderkende Respons dat er een toenemende behoefte was aan kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van Citymarketing en nam het initiatief voor het Nationaal Congres Citymarketing. Met het congres heeft Respons een slag geslagen om het vakgebied te professionaliseren. Inmiddels is dit congres uitgegroeid tot het belangrijkste evenement binnen het vakgebied. Jaarlijks wordt hier de Nationale Citymarketing Trofeeën voor “de beste citymarketing gemeente van Nederland” in de categorieën onder en boven de 100.ooo inwoners, een initiatief van Respons, uitgereikt. Respons organiseerde 11 edities van het congres.

Per  eind 2018 heeft Stichting Netwerk Citymarketing Nederland het Nationaal Congres Citymarketing overgenomen. Het Netwerk Citymarketing heeft als doel het verbeteren van de kennis van citymarketing én het professionaliseren van het vakgebied. Het congres speelt daarin een vooraanstaande rol. De nieuwe naam luidt: Nationaal Congres Citymarketing met als subtitel dé dag van de citymarketing. De uitreiking van de Nationale Citymarketing Trofee wordt onderdeel van het nieuwe congres. De eerste editie nieuwe stijl werd in juni 2019 gehouden in Eindhoven. Respons blijft hoofdsponsor van het Nationaal Congres Citymarketing. 

NCE

De evenementenbranche professionaliseerde en in 2014 nam Respons samen met de sector het initiatief voor het Nationaal Congres Evenementen. De afgelopen jaren heeft dit congres zich ontwikkeld als belangrijkste platform voor kennisuitwisseling op het vlak van evenementen, zowel voor organisatoren als beleidsmakers. De branche heeft vervolgens het congres uitgekozen als podium voor de uitreiking van hun jaarlijkse prijzen aan gemeenten en evenementenorganisatoren die een voorbeeld en inspiratie voor anderen in de sector zijn geweest dit jaar.