Respons verzamelt data uit de verschillende segmenten van de Nederlandse evenementenmarkt. Vervolgens verrijken en analyseren we deze gegevens. De uitkomsten publiceren wij in zogeheten ‘monitoren’. We geven vijf verschillende edities uit. Deze staan vol staat met relevante informatie, trends en ontwikkelingen over de verschillende evenementengebied. Daarmee zijn ze een uitstekende bron van informatie.

Wij bieden onze monitoren aan als éénmalige uitgave of in abonnementsvorm. De informatie ontsluiten we via Mijn Respons. Kies je voor de verzameling van 5 monitoren, dan heb je het volledige speelveld van evenementen in beeld.

Bestellen, éénmalig of als abonnement, kan direct online. Velen ging je al voor zoals evenementen organisatoren, evenement locaties, toeleveranciers en overheden. Kijk voor een uitgebreid overzicht op onze pagina met afnemers van onze dataproducten en onderzoeken.

Beurzen

Beurzen Monitor

De Beurzen Monitor wordt, in samenwerking met en onder auspiciën  van branchevereniging CLC-VECTA, sinds 2012 uitgebracht. Respons monitort continu alle vak- en publieksbeurzen in Nederland. Op basis van deze monitoring stelt Respons jaarlijks de branchecijfers over beurzen in Nederland samen. Uitgangspunt voor deze cijfers zijn alle vak- en publieksbeurzen vanaf 1.000 bezoeken.

Deze monitor bevat:

 • de officiële branchecijfers vak- en publieksbeurzen,
 • uitvoerige analyse van de sector,
 • toelichting jaarcijfers vakbeurzen,
 • toelichting jaarcijfers publieksbeurzen,
 • ranglijst van de 25 grootste vakbeurzen in Nederland, 
 • ranglijst van de 25 grootste publieksbeurzen in Nederland.

 

Download: Factsheet Ranglijst

Mijn Respons

Beurzen Cover 2019
G50 Evenementen

G50 Evenementen Monitor

De  G50 Evenementen Monitor onderzoekt de evenementenportefeuilles van de 50 grootste gemeenten van Nederland, op basis van inwoneraantal (Atlas voor Gemeenten). De monitor is een benchmark voor het vergelijken van de evenementenprestaties bij deze gemeenten. 

Deze monitor bevat:

 • informatie over het evenementenaanbod en -beleid van de  50 grootste gemeenten van Nederland,
 • scores op basis van de volgende indicatoren: aantal evenementen, bezoekaantallen, evenementensubsidies en evenementenbelang,
 • uitvoerige analyse en vergelijking evenementenprestaties 50 grootste gemeenten,
 • evenementenportefeuilles 50 grootste gemeenten van Nederland,
 • paginavullende profielen tonen informatie als de verdeling naar genres, belang en de gemeentelijke subsidie van de grootste evenementen.

 

Download: FactsheetRanglijst

Mijn Respons

G50 Monitor 2019 Cover
Festival

Festival Monitor

Respons monitort continu alle kunst- en cultuurfestivals in Nederland. Op basis van deze monitoring stelt Respons jaarlijks de branchecijfers over kunst- en cultuurfestivals in Nederland samen. Uitgangspunt voor deze cijfers zijn alle kunst- en cultuurfestivals vanaf 3.000 bezoeken.

Deze monitor bevat:

 • de officiële branchecijfers kunst- en cultuur festivals, met inzicht in aantal festivals en bezoeken,
 • uitvoerige analyse van de ontwikkelingen binnen de sector, 
 • media-exposure en opbrengsten uit kaartverkoop,
 • aandacht voor financiële ondersteuning van overheden en sponsoring,
 • kalenderspreiding en geografische verdelingen,
 • toelichting jaarcijfers entreeheffende en vrij toegankelijke kunst- en cultuurfestivals,
 • ranglijst van de 25 grootste entreeheffende festivals in Nederland, 
 • ranglijst van de 25 grootste vrij toegankelijke festivals in Nederland.

 

Download: Factsheet Ranglijst

Mijn Respons

Festivals Cover 2019
Sponsoren

SponsorMonitor

De SponsorMonitor toont de cijfers evenementensponsoring, een overzicht van de grootste sponsors en contracten op het gebied van festivals en sportevenementen. De marktanalyse geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op sponsorgebied in het afgelopen jaar en bevat de sponsorsurvey – het jaarlijkse ‘ vinger aan de pols’ – onderzoek en de verwachtingen voor het komende jaar. 

Deze monitor bevat verder:

 • de branchecijfers sponsoring,
 • ranglijst van de 100 grootste sponsors van Nederland,
 • analyse van de ranglijst,
 • gedetailleerde profielen van de top 50 grootste sponsoren.

 

Download: FactsheetRanglijst

Mijn Respons

SponsorMonitor 2019
Top100 Evenementen

TOP100 Evenementen Monitor

Respons monitort continu alle publieksevenementen in Nederland. Op basis van deze monitoring stelt Respons jaarlijks de 100 grootste publieksevenementen van Nederland op en vergelijkt deze op verschillende punten. Dit levert een aantal verrassende ranglijsten op.

De monitor richt, binnen de evenementenmarkt van kunst- en cultuurfestivals, publieksbeurzen, sportevenementen en (jaar)markten/kermissen tot voorstellingen/concerten en parades/optochten, zich op periodiek terugkerende publiekevenementen. 

Deze monitor bevat:

 • uitvoerige analyse met genres, bezoeken en belang, 
 • media-exposure en opbrengsten uit kaartverkoop,
 • aandacht voor financiële ondersteuning van overheden en sponsoring,
 • kalenderspreiding en geografische verdelingen,
 • ranglijst van de 50 grootste entreeheffende evenementen in Nederland, 
 • ranglijst van de 50 grootste vrij toegankelijke evenementen in Nederland,
 • gedetailleerde profielen van de ranglijsten.

 

Download: FactsheetRanglijst

Mijn Respons

Cover A4 2019 Website