Respons brengt jaarlijks data uit over de verschillende segmenten van de Nederlandse evenementenmarkt. Deze evenementendata wordt in vijf verschillende hardcopy monitoren inzichtelijk gemaakt, welke ook in pdf beschikbaar zijn. Daarnaast biedt Respons bijbehorende databases aan.

 

 

 

 

Voor vragen over monitoren:  contact@respons.nl

Alle monitoren op een rij

Beurzen Cover 2019

Beurzen Monitor

 • Branchecijfers vak- en publieksbeurzen
 • Toelichting Jaarcijfers vakbeurzen
 • Toelichting Jaarcijfers publieksbeurzen
 • Ranglijst 25 grootste vakbeurzen
 • Ranglijst 25 grootste publieksbeurzen

 

De Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met branchevereniging CLC-VECTA. Deze hardcopy analyse van de Nederlandse beurzenmarkt bevat de officiële branchecijfers, een uitvoerige analyse van de sector en de ranglijsten van de 50 grootste vak- en publieksbeurzen in Nederland.

Download: Factsheet Ranglijst

G50 Cover 2018

G50 Evenementen Monitor

 • Evenementenportefeuilles 50 grootste gemeenten van Nederland
 • Vergelijking evenementenprestaties
 • Scores op basis van: aantal evenementen, bezoekaantallen, evenementsubsidies en evenementenbelang

 

De G50 Evenementen Monitor onderzoekt de evenementenportefeuilles van de 50 grootste gemeenten van Nederland en is een benchmark voor het vergelijken van de evenementenprestaties bij deze gemeenten. In de analyse van de wordt inzicht gegeven op de scores op de volgende indicatoren: aantal evenementen, bezoekaantal, evenementsubsidies en evenementenbelang.

De Monitor bevat informatie over het evenementenaanbod en -beleid van de  50 grootste gemeenten van Nederland o.b.v. inwoneraantal (Atlas voor Gemeenten). De paginavullende profielen tonen informatie als de verdeling naar genres, belang en de gemeentelijke subsidie van de grootste evenementen.

Download: FactsheetRanglijst

FestivalMonitor_Voorblad2018

Festival Monitor

 • Branchecijfers festivals in Nederland
 • Toelichting branchecijfers festivals
 • Kalender en geografische spreidingen
 • Opbrengsten kaartverkoop
 • Ranglijst 25 grootste entreeheffende festivals
 • Ranglijst 25 grootste vrij toegankelijke festivals

 

De Festival Monitor is de uitgebreide analyse van de ontwikkelingen op de festivalmarkt. De hardcopy marktanalyse geeft inzicht in aantallen festivals en bezoeken, er wordt gekeken naar kalenderspreiding en geografische verdeling, media-exposure en opbrengst uit kaartverkoop.

Er is uitgebreid aandacht voor financiële ondersteuning van overheden en sponsoring. Bovendien bevat de Festival Monitor de ranglijsten van de top 25 gratis toegankelijke en de top 25 entreeheffende festivals.

Download: Factsheet Ranglijst

SponsorMonitor 2019 Cover

SponsorMonitor

 • Branchecijfers sponsoring
 • Kalender belangrijkste gebeurtenissen op sponsorgebied
 • Ranglijst 100 grootste sponsors
 • Analyse van ranglijst
 • Profielen top 50 grootste sponsors

 

De SponsorMonitor toont de Branchecijfers Sponsoring, waaronder de cijfers evenementensponsoring; een overzicht van de grootste sponsors en contracten op het gebied van festivals en sportevenementen. De marktanalyse geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op sponsorgebied in het afgelopen jaar en bevat  de sponsorsurvey – het jaarlijkse ‘vinger aan de pols’-onderzoek en de verwachtingen voor het komende jaar.

Naast de analyse bevat de SponsorMonitor de Top 100:  de ranglijst van de 100 grootste sponsors van Nederland én de gedetailleerde profielen van de Top 50 grootste sponsors.

Download: FactsheetRanglijst

Cover A4 2019 Website

TOP100 Evenementen Monitor

 • Ranglijst 50 grootste entreeheffende evenementen
 • Ranglijst 50 grootste vrij toegankelijke evenementen
 • Analyse met genres, belang, gemeenten, social media en sponsoren
 • Uitgebreide profielen van de ranglijsten

 

De TOP100 Evenementen Monitor omvat  verschillende ranglijsten en de profielen van de 100 grootste gratis toegankelijke en entreeheffende evenementen. In de uitgebreide analyse wordt gekeken naar genres, belang, gemeenten, social media en sponsoren.

In deze Monitor worden de 100 grootste publieksevenementen van Nederland op verschillende punten met elkaar vergeleken. Dit levert een aantal verrassende ranglijsten op. De analyse richt zich op de gehele evenementenmarkt van festivals, publieksbeurzen en sportevenementen, tot (jaar)markten, voorstellingen/concerten en parades/optochten. De 2017-editie verscheen dit jaar voor de 22e keer.

Download: FactsheetRanglijst