• Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
 • Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
 • Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
 • Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
 • Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing

Respons is hét
kennis-, onderzoek- en
adviesbureau gespecialiseerd
in evenementen, toerisme
en citymarketing.

Monitoren

De meest toegankelijke wijze waarin wij evenementen informatie beschikbaar stellen zijn onze ‘monitoren’. We geven vijf verschillende edities uit. Deze staan vol staat met relevante informatie, trends en ontwikkelingen over de verschillende evenementengebieden.

Afname van onze monitoren kan éénmalig of in abonnementsvorm. De informatie ontsluiten we via ‘Mijn Respons’.  Onder onze afnemers bevinden zich organisatoren, overheden, locaties, onderwijsinstellingen en toeleveranciers. Bestellen, éénmalig of als abonnement, kan direct online.


Beurzen Monitor

De Beurzen Monitor wordt, in samenwerking met en onder auspiciën  van branchevereniging CLC-VECTA, sinds 2012 uitgebracht. Respons monitort continu alle vak- en publieksbeurzen in Nederland en stelt jaarlijks de branchecijfers over beurzen in Nederland samen. Uitgangspunt voor deze cijfers zijn alle vak- en publieksbeurzen vanaf 1.000 bezoeken.

Deze monitor bevat onder andere:

 • de officiële branchecijfers over vak- en publieksbeurzen;
 • uitvoerige analyse van de sector;
 • toelichting jaarcijfers vakbeurzen;
 • toelichting jaarcijfers publieksbeurzen;
 • ranglijst van de 25 grootste vakbeurzen in Nederland;
 • ranglijst van de 25 grootste publieksbeurzen in Nederland.

Databases

Data die Respons verzamelt van Nederlandse publieksevenementen zijn toegankelijk voor afnemers. Met een abonnement heb je toegang tot één of meer databases naar keuze. Je kunt huidige en toekomstig aanbod bekijken maar ook tot drie jaar terug. Je kunt de gegevens naar keuze filteren en eigen analyses te maken.

In de databases staat actuele en complete informatie over publieks- en vakbeurzen, voorstellingen / concerten, parades / optochten, kunst- en cultuurfestivals, jaarmarkten / kermissen / braderieën en sportevenementen. Onder onze afnemers bevinden zich overheden, organisatoren, toeleveranciers, venues en opleidingen. De databases zijn beschikbaar via ‘Mijn Respons’ en bestellen kan direct online.


Royal Respons

 • Overzicht van ruim 3.000 publieksevenementen in Nederland:
 • Kunst- en cultuurfestivals, voorstellingen/concerten vanaf 3.000 bezoeken
 • Sportevenementen vanaf 3.000 deelnemers/bezoeken;
 • Markten/kermissen en parades/optochten vanaf 5.000 bezoeken;
 • Beurzen vanaf 1.000 bezoeken;
 • Toegang tot de single subject deeldatabases:
 • Concerten
 • Festivals
 • Sportevenementen
 • TOP100
 • Beurzen
 • Overzicht van internationale evenementen (internationaal belang);
 • Overzicht van relevante incidentele evenementen

API

Interesse om onze evenementendata eenvoudig en gestructureerd te ontvangen? Wij leveren de gegevens via een zogeheten API*. Daarmee ontsluit je de informatie via je website of apps of publiceert het in drukwerken.

Contracten voor de API kunnen worden per maand (met een minimum van drie maanden) worden afgesloten. De prijs is afhankelijk van de keuze in de breedte (aantal evenementen) en in de diepte (informatie per evenement). Dat maakt het altijd maatwerk.

Een API is maatwerk en diverse bedrijven kozen voor de API voor de planning van hun bedrijfsvoering. Wij bieden diverse technische varianten zoals XML en/of JSON-formaat.

* een API is een set aan definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Het is interface tussen softwareapplicaties die door middel van een code automatisch informatie en/of functionaliteit ontsluit.

Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing

Bestellen

Monitoren
Onze monitoren publiceren we zowel als PDF als in een online variant, beiden beschikbaar via ‘Mijn Respons’. We hanteren vijf categorieën namelijk festivals, beurzen, G50, Top100 en sponsoring.  In deze onafhankelijke onderzoeken presenteren we onder andere trends, analyses, vergelijkingen en kengetallen van de evenementensector. De rapportages verschijnen jaarlijks. Steeds vaker presenteren we actuele periodieke updates van onze jaarrapporten. Daarmee voorzien we in een groeiende behoefte van onze gebruikers. We maken

Database
Onze database biedt veel evenementen; gegevens uit het verleden, het heden en de nabije toekomst. Toegang tot deze database wordt verleend in deelgebieden.

We bieden sport, festivals, beurzen, concerten, G50, Top100 en dagattracties. Je kunt ook kiezen voor toegang tot álle evenementen, ons ‘Royal’ abonnement. Minimale looptijd bedraagt 12 maanden. De database is bereikbaar via  ‘Mijn Respons‘.

Combi Data & Onderzoek
Natuurlijk kennen we ook combi-pakketten. Kies voor een combinatie van onderzoek / monitor én database per sector  bijvoorbeeld festivals of beurzen. Daarnaast kunnen verschillende deelgebieden samengevoegd worden binnen één abonnement. En hoe meer je afneemt, hoe goedkoper het wordt en hoe completer je informatie.

Bestellen kan via onderstaand formulier. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op.

  PRODUCTEN RESPONS MonitorWeergegeven prijzen zijn voor eenmalige aanschaf. Je ontvangt de Monitor in PDF. Hardcopy versie op aanvraag. DatabaseWeergegeven prijzen zijn voor eenmalige aanschaf van 1 jaar toegang tot de database(s). Data combi-pakket Weergegeven prijzen zijn voor eenmalige aanschaf van de monitor(en) 1 jaar toegang tot de database(s).
  Beurzen €395 €2.500
  Concerten €650
  Dagattracties €650
  Festival €395 €1.100 €1.250
  G50 Evenementen €395 €2.500
  Sponsoren €395
  Sport Evenementen €750
  TOP100 Evenementen €395 €750 €990
  Royal ResponsBetreft alle bovenstaande producten. €1.775 €4.150 €5.295


  ABONNEMENTSVORM
  De monitoren en databases van Respons zijn als abonnement of als eenmalige bestelling of vooraf afgesproken periode verkrijgbaar. Indien je kiest voor een abonnement ontvang je een korting van 15% op bovengenoemde prijzen.
  CONTACTGEGEVENS
  Naam organisatie
  Contactpersoon*
  E-mailadres *
  Straatnaam + huisnr.*
  Postcode/plaats*
  Telefoonnummer
  PO-nummer
  OPMERKINGEN/VRAGEN
  Akkoord algemene voorwaarden? Ja