Contact
+31 (0)6 543 672 70
 Lex.Kruijver@respons.nl

Over Lex Kruijver

Na zijn opleiding aan de HEAO in Haarlem startte Lex in 1993 met Respons, een specialist in verzamelen, onderzoeken, verrijken en analyseren van evenementendata. Deze werd vervolgens in, eerst offline maar later ook online, monitoren gepubliceerd. Respons is uitgegroeid tot dé bron voor evenementen informatie in Nederland.

Als autoriteit op evenementengebied werd Lex steeds meer gevraagd als expert en boord deze kennis vanaf 2006 via het adviesbureau De Nieuwe Aanpak (DNA) aan. Hij deed niet alleen opdrachten op het gebied van events maar steeds meer aan citymarketing. Zo stelde hij diverse plannen en adviezen op maar werd ook verantwoordelijke voor de uitvoering ervan als interim directeur van Stichting Marketing Zaanstreek.

Een belangrijk initiatief van Kruijver was in 2008 het Nationaal Congres Citymarketing en het Nationaal Congres Evenementen in 2014. Deze congressen, die nog steeds worden georganiseerd, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de beide vakgebieden.

Vanuit zijn functie is Lex Kruijver actief (geweest) in een groot aantal organisaties zoals de Stichting Sponsoring en de Stichting Nationale Evenementenprijzen.

Lex is een ondernemer in hart en nieren. Denkt in kansen en wil die graag met partners en medewerkers verzilveren. Jarenlange ervaring in evenementen (onderzoek, analyse en strategie) en in citymarketing, zowel in strategische planning als in uitvoering.  Beschikt over een groot en relevant netwerk binnen de evenementensector en marketing/promotie-organisaties.

Evenementen – Festivals – Citymarketing – Destinatiemarketing – Toerisme – Congressen – Cityhospitality – VVV – Citybranding – Leisure – Cultuur – Publiek/privaat – Sponsoring – Metropool Amsterdam

 

OPDRACHTEN (SELECTIE)

Tilburgse kermis / gemeente Tilburg (2020)
De Tilburgse Kermis is de grootste van Nederland en het effect in zowel economisch als maatschappelijk opzicht en in media exposure is groot. De gemeente Tilburg heeft behoefte aan een actueel multidisciplinair inzicht naar de effecten van de Tilburgse Kermis. Daarnaast ziet de gemeente graag een toets van het gevoerde kermisbeleid. Wat ging er goed, welke actiepunten zijn uitgevoerd en waar liggen verbeterkansen? We evalueren de afgelopen periode onder andere middels gesprekken met stakeholders maar begeleiden ook een economisch, maatschappelijk en media impactonderzoek.

Events Platform / Impact Corona (2020)
Het corona virus heeft enorme effecten op de evenementensector. Events worden geschrapt, niet alleen in eigen land maar ook in het buitenland. Naast de venues merken vooral ook de toeleveranciers de gevolgen, zeker omdat ze voor een deel van hun omzet afhankelijk zijn van het buitenland. Met een quick scan brengt Respons de (economische) effecten in beeld waaronder het baanverlies. De gegevens zijn onder meer gebruikt door de branche om steun vanuit de overheid te realiseren.

Evenementenbeleid Zwolle (2020)
Zwolle wil haar positie als evenementenstad in Oost-Nederland versterken bij voorkeur met evenementen die passen bij de gewenste uitstraling van de stad. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Zwolse evenementen die de potentie hebben om uit te groeien naar een bovenregionaal of zelf landelijk bereik. Verder wordt gekeken welke nieuwe grootschalige evenementen zouden aansluiten bij de Zwolse ambitie. Respons adviseert wat er voor nodig is om deze doelen te realiseren onder meer door in gesprek te gaan met stakeholders en organisatoren.

Haarlem Marketing (2020)
De gemeenteraad van Haarlem wil een gefundeerde keuze maken in de aanpak van de citymarketing van Haarlem, inclusief gastheerschap en congresbureau en te beginnen bij wonen en bezoeken. Op basis van de input van de interne hoofdrolspelers, externe stakeholders (o.a. cultuur, horeca, middenstand) en een benchmark wordt een visie gemaakt: wat gaan we doen en wat zijn daarbij de doelen, hoe gaan we het organiseren en financieren en wat wordt de relatie met de gemeente.

Stichting Marketing Zaanstreek (2016 – 2020)
Ontwikkelde de Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ), eerst door het schrijven van een strategisch plan en vervolgens als directeur / bestuurder. Haalde in die rol via een aanbesteding een meerjarige opdracht binnen. SMZ is inmiddels een professionele (city)marketingorganisatie voor de gemeenten Zaanstad, de 16e stad van Nederland en de 4e stad in de Metropoolregio Amsterdam en Wormerland. Met een compact team en in samenwerking met een groot aantal stakeholderorganisaties, werkt SMZ aan het bereiken van doelen op het gebied van wonen en bezoeken (toerisme).

Sneekweek (2019)
Het grootste Europese zeilevenement op binnenwater is een belangrijk zeilevenement maar ook een festival in de binnenstad waar veel (niet) zeilers op af komen. De volgende fase vraagt om professionalisering. In opdracht van Gemeente Súdwest Fryslân en Stichting Sneek Promotion gaven opdracht om op basis van research en vooral stakeholder interviews met de belangrijkste spelers een gedragen voorstel te maken voor de op- en inrichting van een nieuwe organisatie (opzet).

TT Festival Assen (2013)
In opdracht van o.a. de gemeente Assen, de provincie Drenthe en het TT Circuit Assen, schreef Kruijver vanuit DNA de nieuwe strategie voor het TT Festival. Er moest een uitwerking komen voor een festival met een onderscheidende propositie en een meerjarig uitvoeringsprogramma 2013 – 2017 met concrete activiteiten, die op voldoende draagvlak bij de ambitiepartners kunnen rekenen. Daarnaast moest het festival een nieuw en beter organisatiemodel, voorzien worden van een marketingstrategie en een duurzame financieringsconstructie.

 

WERKERVARING
  • 1993 – heden Oprichter/algemeen directeur, Respons Evenementen – Toerisme – Citymarketing

Respons is een kennis-, onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in evenementen, toerisme en citymarketing. Kern van de activiteiten zijn evenementendata die we verzamelen, onderzoeken, verrijken en analyseren. Als bureau doen we onder andere aan evenementen analyses, quick scans, invulling publiek-private samenwerkingen, gebiedsmarketing, management & organisatie vraagstukken en cityhospitality. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich city- of destinatiemarketing organisaties, evenementenorganisatoren, branche organisaties, (semi) overheden en bedrijven. De activiteiten die ik uitvoerde onder de naam BV De Nieuwe Aanpak (DNA) zijn per november 2018 ook ondergebracht bij Respons.

  • 2005 – 2018 Vennoot/ Senior Consultant, BV De Nieuwe Aanpak (DNA)

Vennoot en senior-consultant van adviesbureau DNA, specialist in citymarketing & evenementen. In 2018 is overgenomen door Respons.

Vanuit DNA voerde Kruijver opdrachten uit voor overheden (vooral gemeenten) en bedrijfsleven. Strategische visies op citymarketing voor o.a. de gemeente Velsen, Zaanstad, Helmond en Capelle aan de IJssel. Op evenementengebied adviseerde Kruijver o.a. de Tilburgse Kermis en het TT Festival Assen.

 

OPLEIDINGEN
  • 1986 – 1989 Haarlem Business School (Heao) te Haarlem Commerciële Economie
  • 1986 – 1989 Meao Zaanstreek-Waterland (Wormerveer)

 

SELECTIE FUNCTIES VRIJE TIJD
  • September 1988 – heden Kruijver & Kruijver Consultants. Bedrijfseconomisch adviesbureau voor het MKB, met specialismen business administration and belastingzaken. Tot en met 1992 partner/consultant. Sinds 1993 aandeelhouder en adviseur.
  • 2016 – heden Lid Adviescommissie Evenementen Overijssel 2017-2019. Adviescommissie subsidies beeldbepalende evenementen Provincie Overijssel.
  • 2011 – heden Lid Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) Branchebreed initiatief ter bevordering van uniforme en betrouwbare cijfers van sport en culturele evenementen.
  • 2010 – 2018 Voorzitter Stichting Nationale Citymarketing Trofee.
    Organisatie van de Nationale Citymarketing Trofee, de jaarlijkse vakprijs op het gebied van citymarketing.