Contact
+31 (0)6 115 068 51
Eduard.Pieter.Oud@respons.nl

Over Eduard Pieter Oud

Leider die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van organisaties vanuit een visie en overtuiging. Maakt gebruik van kwaliteiten van collega’s / medewerkers. Gelooft in de kracht van samenwerking en partnerships. Jarenlange ervaring in citymarketing (wonen, werken, bezoeken en talent) en specifiek in toerisme en congressen, zowel van stedelijk als buiten(kust)gebied. Beschikt over een groot en relevant internationaal netwerk binnen het (toeristisch) bedrijfsleven, promotie organisaties, overheden en culturele sector. Functioneert goed in een publiek – private setting maar zoekt altijd naar commerciële kansen. Veel bestuurlijke ervaring zowel vanuit als naast het beroep, met name in cultuur, sport en toerisme.

Citymarketing – Destinatiemarketing – Toerisme – Congressen – Events – Cityhospitality – VVV – Citybranding – Leisure – Cultuur – Publiek/privaat – Metropool Amsterdam – Overtourism

 

OPDRACHTEN (SELECTIE)

 

VVV Zeeland (2020)
Zeeland werkt aan een integrale marketing organisatie voor wonen, werken, studeren en bezoeken. De toeristische marketing, het digitale platform en enkele andere activiteiten worden straks onderdeel van de nieuwe organisatie. De VVV informatiepunten worden overgedragen aan de gemeenten.

Transitiemanager, verzorgt als onderdeel van een transitieteam de borging van de toeristische activiteiten of het overdragen aan derde partijen. Daarbij wordt nadrukkelijk samengewerkt met publieke en private  stakeholders. Afronding in 2020.

Haarlem Marketing (2020)
De gemeenteraad van Haarlem wil een gefundeerde keuze maken in de aanpak van de citymarketing van Haarlem, inclusief gastheerschap en congresbureau en te beginnen bij wonen en bezoeken. Op basis van de input van de interne hoofdrolspelers, externe stakeholders (o.a. cultuur, horeca, middenstand) en een benchmark wordt een visie gemaakt: wat gaan we doen en wat zijn daarbij de doelen, hoe gaan we het organiseren en financieren en wat wordt de relatie met de gemeente.

Holland boven Amsterdam (2020)
In 2017 hebben de gemeenten in Noord-Holland boven Amsterdam voor vijf jaar de opdracht gegeven voor destinatiemarketing aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Doel is het trekken van meer bezoekers die vaker komen en meer besteden. Met het team gecombineerd met eigen inzichten en ervaring is een keuze gemaakt in de marketinggrondslagen, de (toekomstige) rollen en de samenwerking met lokale (city)marketeers voor de komende jaren.

Alkmaar Marketing (2018 – 2020)
Citymarketing organisatie voor Alkmaar en omgeving die bewoners, bezoekers en bedrijven wil verbinden. Een compact team van medewerkers promoot Alkmaar en helpt de stad en regio zich te ontwikkelen als ideale woon-, werk-, bezoek-, onderneem- of leerstad.

Interim directeur, werk een nieuwe, strategische koers uit voor de stichting en neem de medewerkers mee in die ontwikkeling. Kijk naar mogelijke samenwerking, verbind de organisatie met de stakeholders in de stad en dan vooral de politiek. Na de benoeming van een directeur per 1 februari 2020 ondersteunend op een aantal dossiers.

VVV Nederland / Kennisnetwerk Destinatie Nederland (2019 – 2020)
De opdracht kent verschillende onderwerpen te weten de begeleiding van de ontwikkeling van een document dat de partners handvaten biedt om hun huidige rol van DMO/VVV te wijzigen in een nieuwe rol. Daarnaast een inventarisatie van de behoeften van de partners/stakeholders over de toekomstige rol van het kennisnetwerk. Verder het fungeren als klankbord/ expert op plekken waar er, ingegeven door VVV Nederland, een tijdelijke behoefte is.

Gemeente / VVV Tilburg (2019)
De VVV Tilburg is onderdeel van de gemeente. De gemeente zoekt naar een nieuwe opzet van het gastheerschap van de stad, zowel inhoudelijke als organisatorisch. De opdracht is om op basis van de wensen en behoeften van de stakeholders te komen met een toekomstbestendig model voor de cityhospitality, al dan niet als VVV, in Tilburg.

Moco Museum Amsterdam (2018)
Modern Contempory (Moco) Museum is een privaat museum sinds 2016 gevestigd aan het Museumplein in Amsterdam. Het toont moderne kunst (waaronder Banksy) aan ruim 500.000 bezoekers waarvan 70% toerist en meer dan de helft jonger dan 35 jaar.

Zakelijk directeur, verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) exploitatie van het museum en giftshop met specifieke aandacht voor operatie & organisatie (HR), marketing & sales en relatiebeheer. Breng de organisatie van de startup fase naar een next level.

 

WERKERVARING
 • 2018 – heden Partner / Specialist, Respons Evenementen – Toerisme – Citymarketing

Respons is een kennis-, onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in evenementen, toerisme en citymarketing. Kern van de activiteiten zijn evenementendata die we verzamelen, onderzoeken, verrijken en analyseren. Als bureau doen we onder andere aan evenementen analyses, quick scans, invulling publiek-private samenwerkingen, gebiedsmarketing, management & organisatie vraagstukken en cityhospitality. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich city- of destinatiemarketing organisaties, evenementenorganisatoren, branche organisaties, (semi) overheden en bedrijven. De activiteiten die ik als zelfstandige uitvoerde onder de naam DY Leisure – Tourism – Citymarketing zijn per november 2018 ondergebracht bij Respons waar ik vanaf dat moment ook als zakelijk directeur ben benoemd.

 • 2013 – 2017 Zakelijk directeur / bestuurder, Amsterdam Marketing

Publiek (40%) – privaat (60%) gefinancierde stichting voor de (city) marketing van de Metropool Amsterdam met het merk I amsterdam. Jaaromzet van ruim € 20 miljoen en 100 medewerkers (2017)

Algehele verantwoordelijkheid voor de organisatie en aansturing van de afdelingen Business Development & Research (relatiemanagement) en Bedrijfsbureau (staf). In het bestuur secretaris/penningmeester. Vanuit de functie o.a. actief als:

 • Lid Raad van Advies Topsport Amsterdam
 • Bestuurslid European Cities Marketing (v/a 2017 Vice President)
 • Bestuurslid Stichting VVV Nederland (v/a 2017 voorzitter)
 • 2009 – 2012 Zakelijk directeur, Amsterdam Toerisme en Congres Bureau

Eindverantwoordelijk (commerciële) consumentendienstverlening inclusief de hospitality/VVV en de alle online activiteiten en voor het beheer van het relatienetwerk van overheden, toeristisch bedrijfsleven en culturele instellingen. Vanuit de functie o.a. actief als:

 • Vice-voorzitter werkgroep Cityhospitality European Cities Marketing
 • Penningmeester Stichting ATAS
 • Voorzitter en werkgeversvertegenwoordiger CAO-overleg namens Werkgeversvereniging VVV Nederland
 • 2007 – 2008 Business Unit Manager, Amsterdam Toerisme en Congres Bureau / Amsterdam Tourist Office

Verantwoordelijk voor de hospitality/VVV en commerciële toeristische consumentenproducten.

 • 2000 – 2007 Directeur / bestuurder, VVV NH Schiereiland Midden (nu Hart van NH / Holland boven A’dam)

Publiek-privaat gefinancierde toeristische dienstverlening en marketing voor het middengebied van Noord-Holland. Boekingscentrale, marketing, cityhospitality (VVV) met destinaties als Alkmaar, Bergen, Egmond, Schoorl, Hoorn en Medemblik. Initiator promotionele samenwerking Noord-Holland boven Amsterdam (Halbinsel Holland). Vanuit de functie o.a. actief als voorzitter VVV Nederland (met ondermeer fusie ANVV / VVV Cadeaubon / VVV Boekingscentrale).

 • 1999 – 2000 Directeur / bestuurder, VVV Alkmaar en Omstreken

Publiek-privaat gefinancierde toeristische dienstverlening en marketing voor Alkmaar/Egmond en regio. Boekingscentrale, marketing, cityhospitality (VVV). Realisatie van fusie met o.a. VVV’s Bergen, Egmond, Schoorl, Hoorn en Medemblik. Promotionele samenwerking Noord-Holland boven Amsterdam (Halbinsel Holland)

 • 1992 – 1998 Adjunct directeur, VVV Alkmaar en Omstreken

Publiek-privaat gefinancieerde toeristische dienstverlening en marketing voor Alkmaar en regio. Boekingscentrale, marketing, cityhospitality (VVV). Bedrijfsvoering/exploitatie Hollands Kaasmuseum.

 

OPLEIDINGEN
 • 2007 – heden Diverse (werk gerelateerde) workshops, trainingen en congressen
 • 2016 – 2017 Coaching door De Baak
 • 2000 – 2002 ISBW Opleiding, Training en Coaching; Hoger Personeelsmanagement
 • 1987 – 1990 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) te Breda Sector Toerisme en Recreatie; studierichting binnenlands en inkomend toerisme, specialisatie Public Relations & Voorlichting

 

SELECTIE FUNCTIES VRIJE TIJD
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Theater de Vest / Grote St. Laurenskerk, Alkmaar
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Marketing Zaanstreek, Zaanstad
 • Lid Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam
 • Lid Commissie vrouwenvoetbal ZVV Zaandijk
 • Jeugd(top)trainer zeilen Cadetklasse (KNWV)
 • Coördinator, hoofdtrainer Jeugdzeilen Watersportvereniging Wormer
 • Bestuurslid (communicatie) korfbalvereniging KZ/Hiltex