Centrum voor Live Communication (CLC-VECTA)

In samenwerking met en onder auspiciën van CLC-VECTA, Centrum voor Live Communication, monitort Respons continu alle vak- en consumentenbeurzen in Nederland. Op basis van deze monitoring stelt Respons jaarlijks de branchecijfers over beurzen in Nederland samen. Uitgangspunt voor deze cijfers zijn alle vak- en publieksbeurzen vanaf 1.000 bezoeken.

Netwerk Citymarketing

Het Netwerk Citymarketing biedt een platform voor iedereen die actief is binnen het citymarketing domein en geïnspireerd wil worden met relevante content, nieuwe ontwikkelingen en inspirerende cases binnen citymarketing.

Respons organiseert samen met het netwerk het Nationaal Congres Citymarketing en in betrokken bij de programmaraad, die de onderwerpen kiest voor de diverse themasessies die door het jaar heen worden georganiseerd. 

NCNL-logo
Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM)

De Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) is in 2001 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementenbranche. De VVEM vertegenwoordigt bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche. Zowel organisatoren, locatieverstrekkers als leveranciers vinden hun plek binnen deze brancheorganisatie.

Respons stelt jaarlijks onder auspiciën van de VVEM de ‘Branchecijfers Festivals’ op. Deze worden onder meer gepubliceerd in de Festival Monitor.