• Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
  • Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
  • Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
  • Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
  • Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing

Respons is hét
kennis-, onderzoek- en
adviesbureau gespecialiseerd
in evenementen, toerisme
en citymarketing.

Over Respons

Bijna 30 jaar geleden startte Lex Kruijver een onderzoeksbureau gespecialiseerd in evenementen informatie. Het kreeg de naam Respons en werd gevestigd in Amsterdam. Er werden data verzameld, verrijkt en geanalyseerd. Dat gaf inzicht in bijvoorbeeld bezoekersaantallen, bezoekersprofielen, organisatoren, sponsoren, subsidies én mediabereik. Er bleek een grote behoefte aan neutrale gegevens en Respons ontwikkelde zich tot autoriteit.

Uitkomsten van het onderzoek werden gepubliceerd in periodieke, onafhankelijke ‘monitoren’ zoals de TOP100, de Gemeente Top 50 (G50) en de Sponsor Monitor. In samenwerking met verschillende partners / brancheorganisaties kwamen de Beurzen Monitor en Festival Monitor tot stand.

Professionalisering evenementen & citymarketing

Het kenniscentrum voor evenementen kreeg steeds meer vraag naar aanvullende kennis, specifieke onderzoeken en advies. Kruijver besloot die opdrachten vanuit Adviesbureau De Nieuwe Aanpak (DNA) uit te voeren. Ook ontstonden de eerste contouren van een nieuw vakgebied: citymarketing. Evenementen waren daarbinnen een belangrijk instrument. Opdrachten van DNA hadden vaak elementen van citymarketing én evenementen.

Doordat de nieuwe branches evenementen en citymarketing professionaliseerden, ontstond behoefte aan kennisuitwisseling. Als antwoord ontwikkelde Kruijver het Nationaal Congres Citymarketing (2008) en het Nationaal Congres Evenementen (2014). Ook nam hij het initiatief voor prijzen die de ontwikkeling van de vakgebieden moesten stimuleren. Nog steeds zijn deze congressen en awards van grote waarde.

Uitbreiding

In 2018 startte Eduard Pieter Oud als adviseur op het gebied van citymarketing, leisure en toerisme. De voormalig directeur van onder meer Amsterdam Marketing ging de samenwerking aan met Lex Kruijver. Al hun activiteiten werden voortaan onder Respons label uitgevoerd. Vanaf dan profileert Respons zich als hét kennis- onderzoeks- en adviesbureau voor evenementen, toerisme en citymarketing.

Onderzoek, advies en interim

Respons is nog steeds het onderzoeksbureau waarmee het ooit begon. Wij verzamelen, verrijken en analyseren evenementendata. Daarnaast is het een adviesbureau. Onze specialisten zijn inzetbaar voor gespecialiseerde maatwerk adviesopdrachten, onderzoek, interim management, analyses, publiek-private samenwerking, gebiedsmarketing, management & organisatie vraagstukken, kwartiermakerschap, quick scans en presentaties.

Ook zijn wij nog actief betrokken bij de toonaangevende vakcongressen en -prijzen voor de evenementen- en citymarketingsector. We hebben partnerships met (branche)organisaties uit de bedrijfstakken evenementen, toerisme en citymarketing.

Respons heeft door de jaren heen een brede en veelal trouwe kring van afnemers en opdrachtgevers opgebouwd. Daaronder bevinden zich organisatoren, locaties en toeleveranciers van evenementen, overheden, marketingorganisaties en (gespecialiseerde) onderwijsinstellingen.

Team Specialisten

De specialisten van Respons zijn vooraanstaand op de vakgebieden evenementen, toerisme, recreatie en vrijetijd en city- en destinatiemarketing. Ze zijn onder meer beschikbaar voor maatwerk opdrachten, presentaties, procesbegeleiding en interim management.

Lex Kruijver

Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing

Oprichter en partner van Respons en algemeen directeur. Hij leverde een actieve bijdrage aan de professionalisering van de evenementensector. Verantwoordelijk voor onze dataproducten en -onderzoeken. Als specialist inzetbaar voor opdrachten op het gebied van onder andere evenementen en citymarketing. Nadruk ligt op onderzoek, analyse, strategie en uitvoering.

Contact
+31 (0)6 543 672 70
Lex.Kruijver@respons.nl

Eduard Pieter Oud

Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing

Partner en als specialist inzetbaar voor onder meer interim management en maatwerkopdrachten. Gespecialiseerd in destinatie- en citymarketing, hospitality, recreatie en (over)toerisme én strategie & organisatie. Heeft altijd gewerkt in een publiek – private omgeving (waaronder Amsterdam Marketing) maar legt de nadruk op het (commerciële) private deel en op samenwerking. Zowel inhoudelijk als organisatorisch zeer ervaren.

Contact
+31 (0)6 115 068 51
Eduard.Pieter.Oud@respons.nl

Opdrachten worden niet uitsluitend uitgevoerd door onze eigen specialisten. Wij hebben een groot netwerk met specialisten op (onderdelen van) citymarketing, evenementen en toerisme. Denk daarbij aan organisatoren van congressen en festivals, logistieke en veiligheidsexperts, beleidsdeskundigen, marketeers en cultureel specialisten. Wij zoeken altijd naar een team dat een optimaal resultaat bereikt voor onze (potentiële) opdrachtgevers.

Team Evenementendata & Research

Onze data- en research afdeling bestaat uit gedreven researchers. Zij verzamelen evenementendata, voeren deze in in de database, bewerken en analyseren de gegevens.

Ook verzorgen zij (mede) de verwerking van de data in onze onafhankelijke publicaties en ondersteunen bij onderzoeksopdrachten.

Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
Bas Pieper
Arend Offerman
Daan van der Veen
Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
Max van Lankeren

Financiën

Respons - Evenementen, Toerisme, Citymarketing
Theo Kruijver

Partners

Centrum voor Live Communication (CLC-VECTA)

In samenwerking met en onder auspiciën van CLC-VECTA, Centrum voor Live Communication, monitort Respons continu alle vak- en consumentenbeurzen in Nederland. Op basis van deze monitoring stelt Respons jaarlijks de branchecijfers over beurzen in Nederland samen. Uitgangspunt voor deze cijfers zijn alle vak- en publieksbeurzen vanaf 1.000 bezoeken.

Netwerk Citymarketing

Het Netwerk Citymarketing biedt een platform voor iedereen die actief is binnen de citymarketing. Het is hét netwerk als je geïnspireerd worden door relevante content, nieuwe ontwikkelingen en inspirerende cases.

Respons organiseert samen met het netwerk het Nationaal Congres Citymarketing. Daarnaast nemen we deel in de programmaraad. Deze kiest de onderwerpen voor de diverse themasessies en het congres.

Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM)

De Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) is in 2001 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementen branche. De VVEM vertegenwoordigt bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche. Denk aan organisatoren, locatie verstrekkers en leveranciers.

Respons stelt jaarlijks met medewerking van de VVEM de ‘Branchecijfers Festivals’ op. Deze worden onder meer gepubliceerd in de Festival Monitor.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Kennisnetwerk Destinatie Nederland is ontstaan vanuit VVV Nederland en ontwikkelt zich tot hét kennisnetwerk van, voor en door VVV- en destinatie marketing organisaties. Het biedt aangesloten partijen de mogelijkheid relevante kennis te delen en informatie uit te wisselen.

Respons faciliteert en ondersteunt als partner het Kennisnetwerk op verschillende manieren.

KZ / Thermo4U

KZ/Thermo4U uit Koog aan de Zaan speelt al vele jaren korfbal op het hoogste niveau: de Korfballeague. Met een verfrissende aanpak werden (inter)nationale titels gewonnen. Jaarlijks strijdt het team om de titel / play-off plek. Respons heeft zich als sponsor aan de club verbonden. Wij nodigen onze relaties uit om zich te laten verrassen door de dynamiek en professionaliteit van het topkorfbal.