Milou Aarts

Over Milou Aarts
Specialist op het gebied van toerisme, recreatie, cultuur en erfgoed. Door jarenlange ervaring als regiomarketeer weet ze als geen ander hoe de praktijk werkt. Ze gelooft in de kracht van samenwerking en zie het als een uitdaging om betrokkenen met verschillende belangen bij elkaar te brengen. Ze is creatief, ‘hands-on’ en resultaatgericht en heeft een uitgebreide ervaring met hospitality, toeristische productontwikkeling en –innovatie en fondswerving.

Citymarketing – Destinatiemarketing – Cultuur – Erfgoed – Recreatie – Toerisme – Fondswerving  – VVV

OPDRACHTEN (SELECTIE)

Gemeente Zoetermeer (2020)
Kwartiermaker Citymarketing voor de  gemeente Zoetermeer. Als onderdeel van en samen met een projectteam het kiezen van een nieuwe branding, het vernieuwen van de strategie met betrekking tot (on brand) evenementen en de inrichting van de nieuwe organisatie. Verantwoordelijk voor het advies over de koer en het kader van de citymarketing voor de komende jaren, de organisatie-inrichting en de implementatie hiervan.

Stichting de Zaanse Schans (2018 – 2020)
Opstellen van het Marketingactiviteitenplan 2019 en 2020 voor de Zaanse Schans. De Stichting wil het bezoek aan de Schans buiten het hoogseizoen stimuleren en zich meer richten op de Nederlandse bezoeker, geïnteresseerd in de geschiedenis van de Zaanstreek in de 18e en 19e eeuw. Uitdaging ligt in het creëren van de juiste balans tussen de stichting, de ondernemers, bewoners en bezoekers.

Gemeente Gooise Meren ( 2019)
De gemeente Gooise Meren is in 2016 ontstaan door de samenvoeging van Bussum, Naarden en MuidenAls kwartiermaker adviseer ik, na een gedegen inventarisatiefase met diverse stakeholders) de gemeente Gooise Meren over de nieuw in te richten organisatie voor citymarketing. Deze nieuwe, overkoepelende organisatie voert voor de gemeente de activiteiten uit op het gebied van de verschillende aspecten van citymarketing. Doelstellingen voor de nieuwe organisatie zijn:

 • Bevorderen recreatie en toerisme (marketing, promotie en productontwikkeling)
 • Bevorderen economische vitaliteit van de kernen (incl. passende invulling leegstand)
 • Coördineren van, communiceren over en (mede) bedenken van passende evenementen.

Gemeente Huizen (2019)
Project riviercruises
Riviercruises kunnen sinds 2018 aanmeren in de Haven van Huizen. In opdracht van de gemeente Huizen heb ik in samenwerking met de (toeristische) ondernemers uit  Huizen en de regio Gooi en Vechtstreek arrangementen en dagtrips ontwikkeld voor de (internationale) passagiers.

Routes in Huizen
Aanvullend op het project riviercruises is de route van het Huizer Melkmeisje, één van de toeristische attracties van de gemeente (en regio) geactualiseerd en aangepast op de wensen van de nieuwe doelgroep.

Erfgoedfestival Gooi & Vechtstreek (2018)
Organisatie van het Erfgoedfestival als samenwerkingsverband tussen Toerisme Gooi & Vecht en de regioconservator. Het Erfgoedfestival verbindt de verschillende musea en erfgoedinstellingen in de Gooi en Vechtstreek. Ik ben nauw betrokken geweest bij de organisatie en fundraising en was verantwoordelijk voor de marketing en communicatie rondom het festival, dat tot een gemiddelde stijging in bezoekersaantallen van deelnemende organisaties van 20% heeft geleid. In 2020 wordt het tweede Erfgoedfestival georganiseerd. http://bit.ly/Erfgoedfestival2018

WERKERVARING
 • 2019 – heden Specialist, Respons Evenementen – Toerisme – Citymarketing

Respons is een kennis-, onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in evenementen, toerisme en citymarketing. Kern van de activiteiten zijn evenementendata die we verzamelen, onderzoeken, verrijken en analyseren. Als bureau doen we onder andere aan evenementen analyses, quick scans, invulling publiek-private samenwerkingen, gebiedsmarketing, management & organisatie vraagstukken en cityhospitality. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich city- of destinatiemarketing organisaties, evenementenorganisatoren, branche organisaties, (semi) overheden en bedrijven.

Uitvoerder van opdrachten met name op het gebied van toerisme, recreatie en citymarketing zoals het maken van (marketing)plannen, organisatie advies, interim management, inventarisaties en presentaties.

 • 2016 – 2018 Directeur, Toerisme Gooi & Vecht

Toerisme Gooi & Vecht was als regionale marketingorganisatie de spil in een actief toeristisch-recreatief netwerk, dat een significante bijdrage levert aan de economie, de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van Gooi & Vecht. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met lokale citymarketing-organisaties, stadspromotors, ondernemers, overheden en overige stakeholders waaronder bijvoorbeeld Natuurmonumenten. Toerisme Gooi & Vecht werkte nauw samen met (provinciale en landelijke) instanties op gebied van citymarketing, gebiedsmarketing, toeristische innovatie en productontwikkeling, zoals bijvoorbeeld Amsterdam Marketing, Regio Utrecht en het NBTC.

Toerisme Gooi & Vecht was verantwoordelijk voor de gebiedsmarketing, de toeristische ontvangst- en informatievoorziening (gastheerschap) productontwikkeling (waaronder bijvoorbeeld routes, knooppuntnetwerken, www.gooivechtinVR.nl) en kennisuitwisseling. In september 2018 is de Stichting Toerisme Gooi & Vecht opgegaan in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Algeheel verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, met specifieke aandacht voor marketing, communicatie en innovatieve verbindingen & toeristische projecten. 

 • 2012 – 2016 Directeur, Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek

Eindverantwoordelijk voor de toeristische ontvangst- en informatievoorziening in de regio, inclusief de hospitality/VVV (8-11 fysieke VVV-punten), voor alle online activiteiten én voor het beheer van het relatienetwerk van overheden, toeristisch bedrijfsleven en culturele instellingen.

 • 2012 – 2016 Adjunct-directeur, Stichting iTrovator 

Stichting iTrovator is een in 2011 opgericht b-to-b organisatie die zich richtte op versterking van zakelijk toerisme en leisure in de regio Gooi en Vecht-streek met nadruk op innovatie en economisch rendement.

Mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering met speciale aandacht voor fondswerving, de ontwikkeling van de routenetwerken in de regio en de  ontwikkeling van innovatieve toeristische producten. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van het het Geo Gamepark Gooi & Vecht, inclusief de Garden of Amsterdam Geo-tour en het project Bewegen en Bezinnen.

 • 2011 – 2012 Projectmanager, Regionaal  Bureau voor Toerisme Gooi en Vechtstreek

Tijdens het opstartjaar van het RBT als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van de huisstijl, drukwerk, partneractiviteiten en de regionale VVV-site (www.vvvgooivecht.nl).

 • 2005 – 2012 Marketing & Communicatie, Sportcentrum de Zandzee 

Sportcentrum de Zandzee is een multifunctioneel sportcentrum in Bussum. In 2006 is het nieuwe zwembad geopend.

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking van de huisstijl, de on-en offline communicatie en diverse projecten waaronder de opening van het nieuwe bad en de viering van het vijfjarig bestaan.

OPLEIDINGEN

 • 2005 – heden Diverse (werk gerelateerde) workshops, trainingen en congressen
 • 1995 – 1996 Cultuur, Organisatie en Management, faculteit Sociaal Culturele Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1986 – 1991 Afstudeerrichting Marketing, Hotelschool Den Haag, Hogeschool voor Bedrijfskunde