Respons richt zich op drie vakgebieden waartussen een grote synergie bestaat: evenementen, toerisme en citymarketing. Daarnaast beschikken we over kennis over o.a. sponsoring en gastheerschap.