Eduard Pieter Oud

Over Eduard Pieter Oud
Leider die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van organisaties vanuit een visie en overtuiging. Maakt gebruik van kwaliteiten van collega’s / medewerkers. Gelooft in de kracht van samenwerking en partnerships. Jarenlange ervaring in citymarketing (wonen, werken, bezoeken en talent) en specifiek in toerisme en congressen, zowel van stedelijk als buiten(kust)gebied. Beschikt over een groot en relevant internationaal netwerk binnen het (toeristisch) bedrijfsleven, promotie organisaties, overheden en culturele sector. Functioneert goed in een publiek – private setting maar zoekt altijd naar commerciële kansen. Veel bestuurlijke ervaring zowel vanuit als naast het beroep, met name in cultuur, sport en toerisme.

Citymarketing – Destinatiemarketing – Toerisme – Congressen – Evenementen – Cityhospitality – Leisure – Cultuur – Publiek/privaat – Metropool Amsterdam – Overtoerisme – VVV – Citybranding – Placemanagement – Placemaking

OPDRACHTEN (SELECTIE)

Toeristisch Platform Medemblik (2021 – 2022)

De gemeente Medemblik staakt haar uitvoerende taken op het gebied van toeristische marketing. Samen met de stakeholders wordt gezocht naar een nieuwe aanpak. Wie verzorgt straks straks de marketing, wie betaalt wat en hoe worden overheid en bedrijfsleven betrokken?

Gemeente Alkmaar (2021 – 2022)
De termijn voor zowel het beleid voor citymarketing als voor evenementen is verlopen. Alkmaar kiest ervoor om beide beleidsvisies te herijken en in één beleidsstuk te presenteren. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan de input van stakeholders en bewoners.

Gemeente Weert (2021 – 2022)

In Weert wordt gewerkt aan een integrale citymarketing organisatie. Procesmanager, zorgt voor de start van een nieuwe organisatie in 2022, zowel bestuurlijk als de werkorganisatie. Als basis geldt de (gemeentelijk) vastgestelde strategie. Verbinding met en draagvlak bij publieke en private stakeholders zijn belangrijke onderdelen van de opdracht.

Zandvoort Marketing (2021)

Zandvoort Marketing wilde een nieuw meerjarig strategie voor de organisatie. Met de hulp van de diverse stakeholders uit de overheid en bedrijfsleven is een duidelijk en bondig plan opgesteld waarin er duidelijke keuzes worden gemaakt wat de organisatie doet en waarom maar ook wat niet.

VVV Zeeland (2020)

Zeeland krijgt een integrale marketing organisatie voor wonen, werken, studeren en bezoeken en dus verdwijnt VVV Zeeland. Toeristische marketing en het routebureau worden onderdeel van de nieuwe organisatie, Zeeland Vakanties wordt verkocht aan een marktpartij en lokaal (VVV) gastheerschap gaat terug naar gemeenten. Transitiemanager, verzorgt (mede) de borging of overdracht.

Haarlem Marketing (2020)
De gemeenteraad van Haarlem kijkt naar de mogelijkheden voor integrale citymarketing van Haarlem, inclusief (VVV) gastheerschap en congresbureau. Op basis van de input van ambtelijke hoofdrolspelers, externe stakeholders (o.a. cultuur, horeca, middenstand) en een benchmark worden hun vragen beantwoord:  wat gaan we doen en wat zijn daarbij de doelen, hoe gaan we het organiseren en financieren en wat wordt de relatie met de gemeente.

Holland boven Amsterdam (2020)
In 2017 hebben de gemeenten in Noord-Holland boven Amsterdam voor vijf jaar de opdracht gegeven voor destinatiemarketing aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Doel is het trekken van meer bezoekers die vaker komen en meer besteden. Met het team gecombineerd met eigen inzichten en ervaring is een keuze gemaakt in de marketinggrondslagen, de (toekomstige) rollen en de samenwerking met lokale (city)marketeers voor de komende jaren.

Alkmaar Marketing (2018 – 2020)
Citymarketing organisatie voor Alkmaar en omgeving die bewoners, bezoekers en bedrijven wil verbinden. Een compact team van medewerkers promoot Alkmaar en helpt de stad en regio zich te ontwikkelen als ideale woon-, werk-, bezoek-, onderneem- of leerstad.

Interim directeur, werk een nieuwe, strategische koers uit voor de stichting en neem de medewerkers mee in die ontwikkeling. Kijk naar mogelijke samenwerking, verbind de organisatie met de stakeholders in de stad en dan vooral de politiek. Na de benoeming van een directeur per 1 februari 2020 ondersteunend op een aantal dossiers.

VVV Nederland / Kennisnetwerk Destinatie Nederland (2019 – 2021)
De opdracht kent verschillende onderwerpen te weten de begeleiding van de ontwikkeling van een document dat de partners handvaten biedt om hun huidige rol van DMO/VVV te wijzigen in een nieuwe rol. Daarnaast een inventarisatie van de behoeften van de partners/stakeholders over de toekomstige rol van het kennisnetwerk. Momenteel begeleider van de kennisgroep financiën en business modellen.

Moco Museum Amsterdam (2018)
Modern Contempory (Moco) Museum is een privaat museum sinds 2016 gevestigd aan het Museumplein in Amsterdam. Het toont moderne kunst (waaronder Banksy) aan ruim 500.000 bezoekers waarvan 70% toerist en meer dan de helft jonger dan 35 jaar.

Zakelijk directeur, verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) exploitatie van het museum en giftshop met specifieke aandacht voor operatie & organisatie (HR), marketing & sales en relatiebeheer. Breng de organisatie van de startup fase naar een next level.

Dit is een beperkte opsomming van het totaal aan door Respons / Eduard Pieter Oud uitgevoerde opdrachten. Een uitgebreid overzicht  staat elders op deze website.

WERKERVARING

2018 – heden Partner / Specialist, Respons Evenementen – Toerisme – Citymarketing
Respons is een kennis-, onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in evenementen, toerisme en citymarketing. Kern van de activiteiten zijn evenementendata die we verzamelen, onderzoeken, verrijken en analyseren. Als bureau doen we onder andere aan evenementen analyses, quick scans, invulling publiek-private samenwerkingen, gebiedsmarketing, management & organisatie vraagstukken en cityhospitality. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich city- of destinatiemarketing organisaties, evenementenorganisatoren, branche organisaties, (semi) overheden en bedrijven. De activiteiten die ik als zelfstandige uitvoerde onder de naam DY Leisure – Tourism – Citymarketing zijn per november 2018 ondergebracht bij Respons waar ik vanaf dat moment ook als zakelijk directeur ben benoemd.

2013 – 2017 Zakelijk directeur / bestuurder, Amsterdam Marketing
Publiek (40%) – privaat (60%) gefinancierde stichting voor de (city) marketing van de Metropool Amsterdam met het merk I amsterdam. Jaaromzet van ruim € 20 miljoen en 100 medewerkers (2017)

Algehele verantwoordelijkheid voor de organisatie en aansturing van de afdelingen Business Development & Research (relatiemanagement) en Bedrijfsbureau (staf). In het bestuur secretaris/penningmeester. Vanuit de functie o.a. actief als:

  • Lid Raad van Advies Topsport Amsterdam
  • Bestuurslid European Cities Marketing (v/a 2017 Vice President)
  • Bestuurslid Stichting VVV Nederland (v/a 2017 voorzitter)

2009 – 2012 Zakelijk directeur, Amsterdam Toerisme en Congres Bureau
Eindverantwoordelijk (commerciële) consumentendienstverlening inclusief de hospitality/VVV en de alle online activiteiten en voor het beheer van het relatienetwerk van overheden, toeristisch bedrijfsleven en culturele instellingen. Vanuit de functie o.a. actief als:

  • Vice-voorzitter werkgroep Cityhospitality European Cities Marketing
  • Penningmeester Stichting ATAS
  • Voorzitter en werkgeversvertegenwoordiger CAO-overleg namens Werkgeversvereniging VVV Nederland

2007 – 2008 Business Unit Manager, Amsterdam Toerisme en Congres Bureau / Amsterdam Tourist Office
Verantwoordelijk voor de hospitality/VVV en commerciële toeristische consumentenproducten.

2000 – 2007 Directeur / bestuurder, VVV NH Schiereiland Midden (nu Hart van NH / Holland boven A’dam)
Publiek-privaat gefinancierde toeristische dienstverlening en marketing voor het middengebied van Noord-Holland. Boekingscentrale, marketing, cityhospitality (VVV) met destinaties als Alkmaar, Bergen, Egmond, Schoorl, Hoorn en Medemblik. Initiator promotionele samenwerking Noord-Holland boven Amsterdam (Halbinsel Holland). Vanuit de functie o.a. actief als voorzitter VVV Nederland (met ondermeer fusie ANVV / VVV Cadeaubon / VVV Boekingscentrale).

1999 – 2000 Directeur / bestuurder, VVV Alkmaar en Omstreken
Publiek-privaat gefinancierde toeristische dienstverlening en marketing voor Alkmaar/Egmond en regio. Boekingscentrale, marketing, cityhospitality (VVV). Realisatie van fusie met o.a. VVV’s Bergen, Egmond, Schoorl, Hoorn en Medemblik. Promotionele samenwerking Noord-Holland boven Amsterdam (Halbinsel Holland)

1992 – 1998 Adjunct directeur, VVV Alkmaar en Omstreken
Publiek-privaat gefinancieerde toeristische dienstverlening en marketing voor Alkmaar en regio. Boekingscentrale, marketing, cityhospitality (VVV). Bedrijfsvoering/exploitatie Hollands Kaasmuseum.

OPLEIDINGEN
2007 – heden Diverse (werk gerelateerde) workshops, trainingen en congressen
2016 – 2017 Coaching door De Baak
2000 – 2002 ISBW Opleiding, Training en Coaching; Hoger Personeelsmanagement
1987 – 1990 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) te Breda Sector Toerisme en Recreatie; studierichting binnenlands en inkomend toerisme, specialisatie Public Relations & Voorlichting

SELECTIE FUNCTIES VRIJE TIJD
Lid Raad van Toezicht Stichting Theater de Vest / Grote St. Laurenskerk, Alkmaar
Lid Raad van Toezicht Stichting Marketing Zaanstreek, Zaanstad
Lid Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam
Lid Commissie vrouwenvoetbal ZVV Zaandijk
Jeugd(top)trainer zeilen Cadetklasse (KNWV)
Coördinator, hoofdtrainer Jeugdzeilen Watersportvereniging Wormer
Bestuurslid (communicatie) korfbalvereniging KZ/Hiltex