Organisaties moeten continu veranderen om de buitenwereld te kunnen blijven bedienen. In ons vakgebied moeten ze vandaag de dag inspelen op de snel veranderende behoeften van  enerzijds stakeholders (o.a. bedrijfsleven, overheden) en anderzijds de consument. Voor het inspelen op snel opvolgende veranderingen wordt er om een interne organisatie gevraagd die zich hieraan aanpast. Organisatieverandering is geen makkelijk proces en brengt complexiteit met zich mee. Dergelijke verandertrajecten vragen om deskundige begeleiding om dit proces met succes te volbrengen. Datzelfde geldt voor het initieel neerzetten van een organisatie, vaak betiteld als ‘kwartiermaker’.

De Respons specialisten hebben veel ervaring op het gebied van organisatie vraagstukken. Of het nu gaat om het uitdenken en opzetten van een geschikte organisatievorm, complexe fusietrajecten of reorganisaties, om interim management of om een kwartiermaker, onze ervaren specialisten hebben het meegemaakt en dan vooral bij destinatiemarketing- of citymarketing organisaties, bij VVV’s en bij evenementen organisatoren. Zij zetten het veranderingsproces uit en geven richting voor korte of langere tijd; stellen de plannen op, geven (interim) leiding, werken aandraagvlak en coachen, stellen profielen op voor de werkorganisatie en ontwikkelen medewerkers. 

Voor vragen over (interim) management:   contact@respons.nl

 

Alkmaar Marketing

Alkmaar Marketing

De citymarketing organisatie voor Alkmaar en omgeving wil bewoners, bezoekers en bedrijven verbinden. Een compact team van medewerkers promoot Alkmaar en helpt de stad en regio zich te ontwikkelen als ideale woon-, werk-, bezoek-, onderneem- of leerstad.

Respons leverde met Eduard Pieter Oud een interim directeur met de opdracht een nieuwe, strategische koers uit te werken en medewerkers daarin mee te nemen, te kijken naar samenwerking en de organisatie te verbinden met de stakeholders in de stad en dan vooral de politiek (2018 – 2020).

Marketing Zaanstreek

Marketing Zaanstreek

De Respons opdracht van Lex Kruijver begon met het schrijven van een citymarketing strategie waarna werd gevraagd om van hier uit de inschrijving op een openbare aanbesteding en na de gunning ook de uitvoering te verzorgen. In ruim 4 jaar ontwikkelde Marketing Zaanstreek zich tot een professionele citymarketing organisatie met meerjarige afspraken met de overheid, groot (financieel) draagvlak bij ondernemers en een duidelijk marketing en branding. Aan de uitvoering, sinds 2018 inclusief VVV gastheerschap, werkt een gedreven team van medewerkers (2016 – 2020).

Moco Museum

Moco Museum

Modern Contempory (Moco) Museum is een privaat museum sinds 2016 gevestigd aan het Museumplein in Amsterdam. Het toont moderne kunst (waaronder Banksy) aan ruim 500.000 bezoekers per jaar waarvan 70% toerist en meer dan de helft jonger dan 35 jaar.

Als zakelijk directeur a.i. was Eduard Pieter Oud verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) exploitatie van het museum en giftshop met specifieke aandacht voor operatie & organisatie (HR), marketing & sales en relatiebeheer. Breng de organisatie van de startup fase naar een next level (2018).

Toerisme Gooi & Vecht

Toerisme Gooi & Vecht

Als  (interim) directeur van de regionale marketingorganisatie leverde Milou Aarts een bijdrage aan de economie, werkgelegenheid, voorzieningenniveau en leefbaarheid van Gooi & Vecht in samenwerking met lokale citymarketing-organisaties, ondernemers, overheden en stakeholders als Natuurmonumenten. Toerisme Gooi & Vecht heeft zich ontwikkeld tot professionele organisatie voor destinatiemarketing, toeristische ontvangst en informatie (VVV gastheerschap), productontwikkeling en kennisuitwisseling (2012 – 2018).