Organisaties moeten continu veranderen om de buitenwereld te kunnen blijven bedienen. In ons vakgebied moeten ze vandaag de dag inspelen op de snel veranderende behoeften van  enerzijds stakeholders (o.a. bedrijfsleven, overheden) en anderzijds de consument. Voor het inspelen op snel opvolgende veranderingen wordt er om een interne organisatie gevraagd die zich hieraan aanpast. Organisatieverandering is geen makkelijk proces en brengt complexiteit met zich mee. Dergelijke verandertrajecten vragen om deskundige begeleiding om dit proces met succes te volbrengen. Datzelfde geldt voor het initieel neerzetten van een organisatie, vaak betiteld als ‘kwartiermaker’.

De Respons specialisten hebben veel ervaring op het gebied van organisatie vraagstukken. Of het nu gaat om het uitdenken en opzetten van een geschikte organisatievorm, complexe fusietrajecten of reorganisaties, om interim management of om een kwartiermaker, onze ervaren specialisten hebben het meegemaakt en dan vooral bij destinatiemarketing- of citymarketing organisaties, bij VVV’s en bij evenementen organisatoren. Zij zetten het veranderingsproces uit en geven richting voor korte of langere tijd; stellen de plannen op, geven (interim) leiding, werken aandraagvlak en coachen, stellen profielen op voor de werkorganisatie en ontwikkelen medewerkers.