Advies

Keuzes maak je zelf, maar die worden eenvoudiger als je beschikt over de juiste data en/of nuttige kennis aangeleverd krijgt. We zijn geschoold in de praktijk en hebben ervaring bij groot & klein, overheid & bedrijfsleven en in binnen- en buitenland. We zijn gespecialiseerd in evenementen, toerisme en citymarketing en kunnen zowel uitvoerend als organisatorisch hulp bieden. We weten wat publiek – privaat inhoudt, wat het is om samen te werken of samen te gaan, hoe je een marketingplan maakt, hoe je een organisatie inricht, hoe je de citymarketing organiseert of hoe de sponsormarkt zich ontwikkelt. En als we iets niet zelf weten, dan vragen we gespecialiseerde collega’s uit ons omvangrijke netwerk.

Uitvoeringsplannen

Een kant en klaar plan dat direct kan worden uitgevoerd? We kennen veel ingrediënten en slagen er in om daarvan een gebalanceerd menu te maken. Concreter kunnen we het niet maken. Hoe zet ik mijn gemeente zo goed mogelijk op de kaart? Op welke markten en doelgroepen richt ik mij? Welk (nieuw) evenement zet ik in de etalage? Hoe besteed ik mijn beperkte budget effectief? Hoe houd ik mijn stakeholders tevreden? Maar bovenal: hoe haal ik resultaat? Of het nu gaat om het neerzetten van een gemeente naar potentiële toeristen in binnen- of buitenland, het aantrekken van congressen, van bedrijven of van studenten óf om het trots en betrokken maken van de bewoners, wij kunnen een handje helpen en leveren een plan waar je direct mee aan de slag kunt.

 

 

Voor vragen over advies- en uitvoeringsplannen:  contact@respons.nl

Uitgevoerde of uitvoerende opdrachten:

Kennisnetwerk Destinatie NL

Het Kennisnetwerk Destinatie Nederland is hét kennisnetwerk van, voor en door VVV- en destinatie marketing organisaties en bedoeld om relevante kennis uit het werkveld te delen en informatie uit te wisselen.

Respons is gevraagd om op verschillende vlakken te adviseren en voert ondermeer interviews uit bij deelnemers over de toekomstige koers van het netwerk en begeleid diverse projecten zoals ‘de toekomst van de DMO’ (2019)

Gemeente / VVV Tilburg

De VVV in Tilburg voert de traditionele informatie- en receptiefunctie uit naar bezoekers en is onderdeel van de gemeente Tilburg. Waar ligt de toekomst voor de VVV en hoe wordt dit georganiseerd?

Respons geeft een advies op basis van interviews met de voornaamste stakeholders over mogelijk richtingen voor de invulling van de toeristische informatie, al dan niet als onderdeel van het totaal aan cityhospitality (2019)

Sneekweek

De Sneekweek is het grootste Europese zeilevenement op binnenwater maar door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijke mixed evenement waar ook veel niet zeilers op af komen. De Sneekweek komt in een volgende fase en er  is behoefte aan een gecoördineerde aanpak. Respons heeft van de gemeente Súdwest Fryslân en Stichting Sneek Promotion de opdracht gekregen om op basis van research, benchmarkonderzoek en stakeholder-interviews met de belangrijkste lokale spelers een gedragen voorstel te maken voor de op- en inrichting van een nieuwe ‘Stichting Sneekweek’ inclusief taakstelling en werkwijze.