Het schrijven van advies- en uitvoeringsplannen, (interim) management en presentaties horen bij de activiteiten die tot de specialismen van Respons horen. Daarnaast zijn wij betrokken bij twee belangrijke congressen (NCE en NCC) in onze vakgebieden.

Advies- en uitvoeringsplannen

Ons specialisme ligt in evenementen, toerisme en citymarketing en bieden zowel uitvoerend als organisatorisch hulp.

Advies

Hoe maak ik een marketingplan? Hoe organiseer ik de citymarketing voor mijn gemeente? En hoe richt ik mijn organisatie in?

Onze adviesdiensten betreffen alles rondom evenementen van A tot Z. Met onze ruime praktijkervaring bij grote en kleine bedrijven, actief voor de overheid of het bedrijfsleven en in binnen- en buitenland hebben wij een hoeveelheid kennis in huis die jouw organisatie kan helpen. Met het toegereikt krijgen van de juiste data en/of kennis is het maken van een keuze een stuk eenvoudiger. Wij helpen graag bij het maken van de juiste keuzes voor je organisatie.

Uitvoeringsplannen

Hoe zet ik mijn gemeente zo goed mogelijk op de kaart? Op welke markten en doelgroepen richt ik mij? Welk (nieuw) evenement zet ik in de etalage? Hoe besteed ik mijn beperkte budget effectief? Hoe houd ik mijn stakeholders tevreden? Maar bovenal: Hoe behaal ik resultaat?

Een kant-en-klaar plan dat direct kan worden uitgevoerd? Wij kennen de ingrediënten en maken er een gebalanceerd menu van. Concreter kunnen we het niet maken. Of het nu gaat om het neerzetten van een gemeente naar potentiële toeristen in binnen- en/of buitenland, het aantrekken van congressen, bedrijven of studenten óf om de bewoners betrokken en trots te maken, wij helpen graag. 

 

Voor vragen over advies- en uitvoeringsplannen:  contact@respons.nl

 

    Cases & Nieuws

 

Congressen

Als kennisorganisatie weet Respons als geen ander dat het delen van kennis een belangrijke randvoorwaarde is om je te kunnen ontwikkelen. Respons organiseert sinds 2014 het Nationaal Congres Evenementen en na 11 edities het Nationaal Congres Citymarketing te hebben georganiseerd is Respons sinds 2018 hoofdsponsor van Nationaal Congres Citymarketing, dé dag van de citymarketing.

Voor vragen over congressen:  contact@respons.nl

 

    Cases & Nieuws

NCC

In 2008 onderkende Respons dat er een toenemende behoefte was aan kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van Citymarketing en nam het initiatief voor het Nationaal Congres Citymarketing. Respons organiseerde 11 edities en eind 2018 heeft Respons het congres overgedragen aan Stichting Netwerk Citymarketing Nederland. Het Netwerk Citymarketing heeft als doel het verbeteren van de kennis van citymarketing én het verder professionaliseren van het vakgebied. Het congres speelt daarin een vooraanstaande rol. De nieuwe naam luidt: Nationaal Congres Citymarketing met als subtitel dé dag van de citymarketing. De uitreiking van de Nationale Citymarketing Trofee, “de beste citymarketing gemeente van Nederland” in de categorieën onder en boven de 100.ooo inwoners, een initiatief van Respons, wordt onderdeel van het nieuwe congres. De eerste editie nieuwe stijl werd in juni 2019 gehouden in Eindhoven. Respons blijft hoofdsponsor van het Nationaal Congres Citymarketing. 

NCE

De evenementenbranche professionaliseerde en Respons nam in 2014 samen met de sector het initiatief voor het Nationaal Congres Evenementen. Dit congres heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als belangrijkste platform voor kennisuitwisseling op het vlak van evenementen, zowel voor organisatoren als beleidsmakers. Daarnaast heeft de branche het congres uitgekozen als podium voor de uitreiking van hun jaarlijkse prijzen aan gemeenten en evenementenorganisatoren die in dat jaar een voorbeeld en inspiratie zijn geweest voor anderen in de sector. 

Interim Management

Organisaties moeten continu veranderen om de buitenwereld te blijven bedienen. In ons vakgebied moeten organisaties vandaag de dag inspelen op de snel veranderende behoeften van  enerzijds stakeholders (o.a. bedrijfsleven, overheden) en anderzijds de consument. Voor het inspelen op snel opvolgende veranderingen wordt er om een interne organisatie gevraagd die hieraan voldoet. Organisatieverandering is geen makkelijk proces en brengt complexiteit met zich mee. Deze verandertrajecten vragen om deskundige begeleiding om dit proces met succes te volbrengen.

Respons biedt organisaties specialisten aan die complexe fusietrajecten en reorganisaties begeleiden. Een ervaren specialist, een DMO of een CMO, denkt het veranderingsproces uit en zet een koers uit voor korte of langere tijd, geven leiding (interim), coachen en ontwikkelen van medewerkers.

Voor vragen over (interim) management:  contact@respons.nl

 

    Cases & Nieuws

Alkmaar Marketing

Alkmaar Marketing is de citymarketing organisatie voor Alkmaar en omgeving die bewoners, bezoekers en bedrijven wil verbinden. Een compact team van medewerkers promoot Alkmaar en helpt de stad en regio zich te ontwikkelen als ideale woon-, werk-, bezoek-, onderneem- of leerstad. Eduard Pieter Oud is Interim directeur sinds oktober 2018 met als aandachtsgebieden een nieuwe, strategische koers uit te werken voor de stichting en de medewerkers mee te nemen in die ontwikkeling, invulling te geven aan mogelijke samenwerking en het beter verbinden van de organisatie met de stakeholders in de stad en dan vooral de politiek.

Marketing Zaanstreek

Als (interim) directeur bestuurder is Lex Kruijver verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de doorontwikkeling van Marketing Zaanstreek, de citymarketingorganisatie van Zaanstad. Deze opdracht volgde op een adviesrapport citymarketing dat Respons eerder voor Zaanstad opstelde. Onder leiding van Kruijver, haalde de Stichting Marketing Zaanstreek vervolgens een meerjarige opdracht binnen na een Europsese aanbesteding en sindsdien wordt er samen met stakeholders en een compact team gewerkt aan met name het bereiken van doelen op het gebied van wonen en bezoeken (toerisme) onder het nieuwe label Zaans. De Zaanstore/VVV is een onderdeel van deze activiteiten. 

Presentaties

De partners van Respons zijn pioniers binnen hun vakgebied en gewaardeerde sprekers op o.a. congressen. Kruijver en Oud hebben elk hun eigen expertise op dit vakgebied, welke zij graag met organisatie delen door middel van inspirerende, prikkelende presentaties. Ook verzorgen zij workshops, trainingen en kennissessies. Zij kunnen eveneens optreden als dagvoorzitter of panellid bij jouw (organisatie-)bijeenkomst. 

  • Lex Kruijver is door zijn jarenlange ervaring met dataonderzoek en -analyse van evenementen een expert binnen deze branche. Door middel van onderzoek geeft hij inzicht hoe de evenementensector zich ontwikkelt, wordt gefinancierd, wat de successen en failures zijn. Daarnaast is hij door zijn advieswerk vaak betrokken geweest bij de startfase van citymarketing in zowel grote als kleine gemeenten. Ook is hij door zijn achtergrond als researcher in staat om concrete en meetbare Key Performance Indicators aan marketing te koppelen.
  • Eduard Pieter Oud is gespecialiseerd in toeristische onderwerpen zoals productontwikkeling, promotionele samenwerking (Metropool Amsterdam, Halbinsel Holland), cityhospitality en ‘overtourism’. Daarnaast gaf hij vorm aan één van de eerste integrale citymarketing organisaties van Europa: Amsterdam Marketing (I Amsterdam).

 

Voor vragen over Presentaties:  contact@respons.nl

 

    Cases & Nieuws