Met het oog op de corona maatregelen is het kantoor van Respons gesloten en werken onze medewerkers tot en met 19 mei a.s. vanuit huis. Onze researchafdeling is daarom uitsluitend per mail bereikbaar. Onze specialisten zijn bereikbaar via hun mobiele nummers of per mail. De invulling en uitvoering van de lopende opdrachten gebeurt in nauw overleg met onze opdrachtgevers.

Vanzelfsprekend zijn alle functionaliteiten in ‘mijn Respons‘ nog gewoon beschikbaar. Het is in ieder geval bekend dat er tot 1 september a.s. geen vergunning- en meldingsplichtige evenementen plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat ook daarna evenementen worden geannuleerd. Wij hebben nog geen exact inzicht wat er met nog geplande evenementen gaat gebeuren maar proberen onze databases zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen we door de ontwikkelingen worden ingehaald, waarvoor bij voorbaat excuses.

Wij wensen al onze klanten, opdrachtgevers en andere relaties sterkte in deze voor evenementen, toerisme en citymarketing dramatische tijden.

Respons  is een kennis-, onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in evenemententoerisme en citymarketing.

Kern binnen onze activiteiten zijn evenementendata. Wij verzamelen en verrijken gegevens van vele en diverse evenementen (zoals festivals, sportevenementen, beurzen, markten, etc.). Diverse bedrijven en organisaties gebruiken deze data voor bijvoorbeeld hun planning. Daarnaast onderzoeken en analyseren wij deze evenementengegevens en de resultaten publiceren wij in eigen, onafhankelijke producten soms in samenwerking met de sector(en). Op dit moment hebben we negen van dergelijke monitoren.

Juist door deze data is Respons anders dan andere adviesbureaus. Mede door onze uitgebreide databank kunnen wij een meerwaarde bieden bij opdrachten. Daarnaast werken wij met specialisten die hun sporen in de vakgebieden evenementen, toerisme en citymarketing ruimschoots hebben verdiend.

Respons voert opdrachten uit zoals het opstellen van (city)marketingplannen, zowel strategisch als uitvoerend, het geven van management- en organisatie advies, het uitvoeren van analyses en quick scans, procesbegeleiding, interim management en presentaties. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich bedrijven, organisatoren, overheden, marketingorganisaties en brancheorganisaties.

Evenementen

De wereld van de evenementen is volop in ontwikkeling. Of het nu gaat om bijvoorbeeld festivals, beurzen, concerten, sportevenementen of kermissen, elke groep heeft een eigen dynamiek en uitdaging. Door onze lange ervaring als onafhankelijk bureau worden we beschouwd als dé specialist op het gebied van evenementendata in Nederland. Nog steeds verzamelen, verrijken en analyseren we gegevens waarvan de uitkomsten verschijnen in onafhankelijke publicaties.

Wij kunnen met onze data bijdragen aan onder meer realistische beleidskeuzes en de vele discussies in perspectief plaatsen. We adviseren over organisatievormen, relocaties en beleidskeuzes niet alleen op basis van trends maar ook vanuit onze opgedane expertise. We adviseren ook over evenementenbeleid in relatie tot citymarketing. Regelmatig fungeren we als (externe) expert of gaan in gesprek met stakeholders. We zijn ook betrokken bij de organisatie van het Nationaal Congres Evenementen.

Toerisme

De voorspelling is dat het toeristisch bezoek aan Nederland de komende jaren fors groeit. Sowieso heeft de bedrijfstak zich ontwikkeld als een van de belangrijkste ter wereld. Hoe profiteer je mee van de groei zonder dat het leidt tot overlast? Welke spelers moeten betrokken worden bij toeristische ontwikkelingen? Destinatiemarketeers en VVV’s verbinden van oudsher toeristische partijen en vermarkten het bestaande aanbod, maar krijgen zij een andere rol en moeten ze worden omgevormd tot een citymarketing of destinatiemarketing & management organisatie? En hoe gaan we dan vervolgens om met de hospitality in onze destinatie, de VVV?

Met onze kennis en ervaring kunnen we zowel organisatorisch als uitvoerend worden ingezet. Wij schetsen een nieuwe organisatie, wij kunnen ‘m invullen maar wij schrijven net zo goed een nieuw marketing activiteitenplan of verzorgen een presentatie of workshop voor je stakeholders.

Citymarketing

Citymarketing wordt vaak gezien als synoniem voor destinatiemarketing, het werven van zoveel mogelijk toeristen/bezoekers. Maar citymarketing is veel meer. Het gaat over een gezamenlijke (publiek – private) en integrale aanpak, over economische ontwikkeling én welzijn en over een gezonde balans tussen wonen, werken en recreëren. Wat is de identiteit van mijn gemeente en hoe vertaal ik die in de communicatie naar (potentiële) bedrijven, bewoners of bezoekers, hoe gebruik ik die bij citybranding en placemaking?

Of het gaat om een geïntegreerd citymarketing plan, de verantwoording van de activiteiten in KPI’s, het omvormen van een destinatiemarketing organisatie (DMO) naar een citymarketing organisatie (CMO) of het aanhaken van stakeholders, we hebben de ervaring om je verder te helpen. Als specialist op het gebied van citymarketing is Respons nauw betrokken bij het Nationaal Congres Citymarketing.

Nieuws & Blogs: