Vanwege de hernieuwde opleving van het COVID-19 virus en de maatregelen die daar het gevolg van zijn, werken onze medewerkers thuis. Onze research- en database afdeling en onze administratie zijn per mail bereikbaar. Onze specialisten zijn zowel telefonisch als per mail persoonlijk bereikbaar.

Wij wensen al onze relaties sterkte. Deze nieuwe tegenslag zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor evenementen, toerisme en citymarketing.

Respons  is een kennis-, onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in evenemententoerisme en citymarketing.

Ons bedrijf kent twee onderdelen met enerzijds onze continue evenementendata en anderzijds onze consultancy. Binnen onze data afdeling verzamelen en verrijken wij al ruim 25 jaar gegevens van evenementen (zoals festivals, sportevenementen, beurzen, markten, etc.). Daarnaast onderzoeken en analyseren wij deze evenementengegevens. De resultaten publiceren wij in eigen, onafhankelijke producten, vaak met medewerking van de sector(en). Juist door deze data is Respons anders dan andere adviesbureaus. Onze uitgebreide databank biedt een meerwaarde bij een deel van de opdrachten.

Respons voert veel verschillende opdrachten uit. Voorbeelden zijn het opstellen van evenementen- of citymarketingbeleid waar het strategisch component zwaar weegt. Maar door onze praktijkervaring vliegen we alle opdrachten pragmatisch aan. Dat geldt ook voor opdrachten als het geven van management- en organisatie advies, het uitvoeren van analyses en quick scans, procesbegeleiding, interim management en presentaties. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich bedrijven, organisatoren, overheden, marketingorganisaties en brancheorganisaties.

Evenementen

De wereld van de evenementen is volop in ontwikkeling. Of het nu gaat om bijvoorbeeld festivals, beurzen, concerten, sportevenementen of kermissen, elke groep heeft een eigen dynamiek en uitdaging. Door onze lange ervaring als onafhankelijk bureau worden we beschouwd als dé specialist op het gebied van evenementendata in Nederland. Mede daarom konden we de sector de afgelopen periode bijstaan in Coronatijd met relevante data en analyses. Ook nu, maar zeker als de evenementensector weer actief wordt  verzamelen, verrijken en analyseren we gegevens waarvan de uitkomsten verschijnen in onafhankelijke publicaties.

Onze data dragen bij aan realistische beleidskeuzes en plaatsen discussies in perspectief. We kunnen vergelijkingen maken, adviseren over organisatievormen, relocaties en beleidskeuzes. Dat doen we niet alleen op basis van trends maar ook vanuit onze opgedane expertise. We adviseren ook over evenementenbeleid in relatie tot citymarketing. Regelmatig fungeren we als (extern) expert of gaan in gesprek met stakeholders. We zijn nauw betrokken bij de organisatie van het Nationaal Congres Evenementen.

Toerisme

De voorspelling is dat het toeristisch bezoek aan Nederland de komende jaren fors groeit. Sowieso heeft de bedrijfstak zich ontwikkeld als een van de belangrijkste ter wereld. De Corona dip zal hier waarschijnlijk weinig aan veranderen. Hoe profiteer je mee van de groei zonder dat het leidt tot overlast? Welke spelers moeten betrokken worden bij toeristische ontwikkelingen? Destinatiemarketeers en VVV’s verbinden van oudsher toeristische partijen en vermarkten het bestaande aanbod, maar krijgen zij een andere rol? Moeten ze worden omgevormd tot een citymarketing of destinatiemarketing & management organisatie? En hoe gaan we dan vervolgens om met de hospitality in onze destinatie, de VVV?

Met onze kennis en ervaring worden we zowel organisatorisch als uitvoerend ingezet. Wij schetsen een nieuwe organisatie, wij kunnen ‘m invullen. Maar wij schrijven net zo goed een nieuw marketing activiteitenplan of verzorgen een presentatie of workshop voor je stakeholders.

Citymarketing

Citymarketing wordt vaak gezien als synoniem voor destinatiemarketing, het werven van zoveel mogelijk toeristen/bezoekers. Maar citymarketing is veel meer. Het gaat over een gezamenlijke (publiek – private) en integrale aanpak, over economische ontwikkeling én welzijn en over een gezonde balans tussen wonen, werken en recreëren. Wat is de identiteit van mijn gemeente. Hoe vertaal ik die in de communicatie naar (potentiële) bedrijven, bewoners of bezoekers. Hoe gebruik ik die bij citybranding en placemaking?

Gaat het om een geïntegreerd citymarketing plan of de verantwoording van de activiteiten in KPI’s? Of om het omvormen van een destinatiemarketing organisatie (DMO) naar een citymarketing organisatie (CMO) of het aanhaken van stakeholders? We hebben de ervaring om je verder te helpen. Als specialist op het gebied van citymarketing is Respons nauw betrokken bij het Nationaal Congres Citymarketing.

Nieuws & Blogs: